ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ e-mail ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: astrapifc1957@gmail.com

Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη:

α) Το Καταστατικό της

β) Τις διατάξεις των Κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου της

γ) Την από 29.03.2013/ Νο 08 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ


Προκηρύσσει το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. για την άνοδό τους στην Γ΄ Εθνική την περίοδο 2013-2014.Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δεκατέσσερις (14) Ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων σε κάθε Όμιλο. Θα προβιβασθούν στην Γ΄ Εθνική οι πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του κάθε Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΌλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος των πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β) Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα,
γ) Των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠΟ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ / ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
H Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως Διοργανώτριας, και των Ομάδων, που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ.
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
Την ευθύνη διεξαγωγής έχει η Επιτροπή Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για τις 12-05-2013 ημέρα Κυριακή.ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣA) Για να συμμετάσχουν οι Πρωταθλήτριες Ομάδες των Ε.Π.Σ. στους αγώνες κατάταξης θα πρέπει οι οικείες Ε.Π.Σ. να γνωρίσουν στην Ε.Π.Ο. εγγράφως τους Πρωταθλητές τους μέχρι την 26-04-2013, ημέρα Παρασκευή, όπως τους έχει γίνει γνωστό από την Προκήρυξη της Δ΄ Εθνικής περιόδου 2012 - 2013 στο άρθρο 5 παρ. ΙΒ 1 (προβιβασμός).
Β) Με την παραπάνω Δήλωση συμμετοχής οι ομάδες αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Ο., τους όρους της Προκήρυξης και της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται από τους ανωτέρω αγώνες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
Γ) οι ομάδες στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά, να αναφέρουν το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ που ανήκουν, τον αριθμό ΦΑΞ και το e-mail του Σωματείου ή επίσημου εκπροσώπου του Σωματείου, πριν την έναρξη των αγώνων. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ , τηλεφώνου , ή e-mail υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή.
Δ) Οι ΕΠΣ, επίσης, θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Π.Ο., συνημμένα με το έγγραφο της υπόδειξης του Πρωταθλητή, την Δήλωση συμμετοχής και την Κατάσταση Υγείας, συμπληρωμένα υποχρεωτικά από τις Ομάδες.
Τα έντυπα θα τους σταλούν με φροντίδα της Ε.Π.Ο
E) Ταυτόχρονα με την Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑ) Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό - συνθετικό).
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο γήπεδο, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό στους αγώνες.
Σε περίπτωση που το γήπεδο - έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια των αγώνων, η Επιτροπή Δ΄ Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Σωματείου, εφόσον πληρεί τους όρους της Διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Ε.Π.Σ.. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα αποφασίζει η Επιτροπή Πρωταθλήματος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και δύο (2) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Β)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Όλα τα Σωματεία, που μετέχουν στους αγώνες, υποχρεούνται να έχουν Προπονητή, ο οποίος θα φέρει το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ. φωτοτυπία του οποίου θα πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικά στη Ε.Π.Ο. μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής.
Γ)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του έχει ως εξής:
1η αγωνιστική Κυριακή 12/05/13, 2η αγωνιστική Τετάρτη 15/05/13,
3η αγωνιστική Κυριακή 19/05/13, 4η αγωνιστική Τετάρτη 22/05/13,
5η αγωνιστική Κυριακή 26/05/13, 6η αγωνιστική Κυριακή 02/06/13,
εκτός εάν προκύψουν ισοβαθμίες και μετά την ισχύ του άρθρου 20 παρ. 5 και 6, όπου η Επιτροπή θα ορίσει τις ημερομηνίες των αγώνων κατάταξης άρθρο 20 παρ. 8.
Η κλήρωση θα γίνει δημόσια στις 10.04.13 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (Πάρκο Γουδή).
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Δ)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστική ημέρας. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής Αγώνα, λόγο καιρικών συνθηκών ο Διαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του φύλου αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. για οδηγίες.
Ε)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ:Οι Παρατηρητές θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και θα είναι από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο με εξαίρεση τον 14ο Όμιλο. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίζει, όπου κρίνει απαραίτητο, Υπερπαρατηρητή αγώνα, οι δαπάνες του οποίου θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο.
Καθήκοντα Παρατηρητή και Υπερπαρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και της Επιτροπής Πρωταθλήματος, εφόσον ορισθεί αρμοδίως.
ΣΤ)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:Οι Διαιτητές θα ορίζονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο με εξαίρεση τον 14ο Όμιλο.
Από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο με εξαίρεση τον 14ο Όμιλο, θα ορίζονται και οι Παρατηρητές Διαιτησίας.
Ζ)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ:α) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων ( Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Οι καταστάσεις υγείας συμπληρώνονται από τις ομάδες σε πρωτότυπα εις διπλούν, με υποχρέωσή να αποστείλουν τη μία πρωτότυπη κατάσταση υγείας στην Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη των αγώνων, ώστε να εφοδιασθούν με την βεβαίωση της Ε.Π.Ο., η βεβαίωση μαζί με την πρωτότυπη Κατάσταση, που έχει κρατήσει το σωματείο, θα παρουσιάζονται στον Διαιτητή.
β) Ως προς τη συμμετοχή κοινοτικών και αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στους αγώνες ισχύει το άρθρο 19 παρ. 3 δ,ε του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών.
γ) Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στους αγώνες δεν θα υπάρχει.
Η)
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:Επιτρέπεται να υποβάλλονται, μόνο από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.
Σημειώνουμε, ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδαφ. γ, δ, ε, ζ και η, που αποστέλλονται στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή η με courier μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που έγινε ο αγώνας,(η οποία και δεν υπολογίζεται), διαβιβάζονται προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ., εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Οι καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του Κ.Α.Π. προθεσμίες.
Επίσης να διαβιβάζονται προς την Διοργανώτρια υποχρεωτικά μέσω ΦΑΞ, τόσο η καταγγελία, όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου, για την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Παράβολα:
α) για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 350 ευρώ.
β) για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 550 ευρώ.
Θ)
ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ:Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Ο γιατρός ορίζεται με ευθύνη της γηπεδούχου Ομάδας και πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
Σε περίπτωση μη παρουσίας του γιατρού αγώνα, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου Ομάδας.
Εάν ο αγώνας διεξαχθεί, ο μεν Διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακόσιων (500) ευρώ.
Η γηπεδούχος Ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στη διάθεση των διαγωνιζόμενων Ομάδων μέσα πρώτων βοηθειών.
Ι)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην Ομάδα που είναι γηπεδούχος. Οι τιμές των εισιτηρίων θα κυμανθούν βάσει του άρθρου 3 της Οικονομικής εγκυκλίου περιόδου 2012 - 2013.
Οι παραγγελίες για τον αριθμό των εισιτηρίων θα γίνονται απευθείας από τα Σωματεία στον τυπογράφο Κο ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΑΡΗ, τηλ.: 23510-26333 / κιν.: 6945939808 και φάξ: 23510-23282.
ΙΑ)
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ Ο προβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στους 14 Ομίλους, οι Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2013 - 2014.
Στις περιπτώσεις μη δήλωσης συμμετοχής στην Γ΄ Εθνική, της πρώτης Ομάδας της Τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου, οι Ομάδες που θα καταλάβουν την δεύτερη, την τρίτη η την τέταρτη θέση στην Τελική βαθμολογία κατάταξης του Ομίλου, δεν θα προβιβάζονται σε καμία περίπτωση στη Γ΄ Εθνική στην θέση της πρώτης.
ΙΒ) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα: βάσει της Προκήρυξης και με την Δήλωση συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία παραχωρεί στις κατά τα τόπους Ενώσεις - Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.
ΙΓ) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιό της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού της .
ΙΔ) Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποίαν και συμπληρώνουν.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας: